تعرفه سرویس ها

قابلیت اتصال همزمان 2 کاربر به همه سرویس ها به صورت همزمان

قابل استفاده در همه سیستم عامل ها

سرویس یک ماهه 5000

سرویس سه ماهه 11000

سرویس شش ماهه 18000

سرویس یک ساله 30000

 

خرید اکانت

.

dayer-vpn آدرس سرور اتصال می باشد

فرانسه

vp1.vpip.in

امریکا

vp2.vpip.in

secret:12345 فقط برای l2tp

0013-vpn-haابتدا از اتصال اینترنت اطمینان حاصل نمائید ،سپس وارد تنظیمات آیفون شوید

نکته :در سیستم عامل 10 ایفون سرویس پی پی تی پی حذف شده

و باید از سرویس ال تو تی پی استفاده کنید

وارید بخش تنظیمات شوید

.

How to set up L2TP VPN on iPhone: Step 1

طیق تصویر زیر

How to set up L2TP VPN on iPhone: Step 2

How to set up L2TP VPN on iPhone: Step 3

How to set up L2TP VPN on iPhone: Step 4

dayer-vpn (آدرس سرور vp1.balko.inمی باشد)

How to set up L2TP VPN on iPhone: Step 5

How to set up L2TP VPN on iPhone: Step 6

Descroption : secretvpn

server:vp1.balko.in

یا

vp2.balko.in

بقیه موارد مانند تصویر

0013-vpn-haاکانت خرید شده از سایت را وارد کنید، مطابق تصویر Save را برنید.

How to set up L2TP VPN on iPhone: Step 7

username:نام کاربری دریافتی

password:رمز دریافتی

secret:12345

How to set up L2TP VPN on iPhone: Step 8

این قسمت را باید فعال کنید

توجه این قسمت تیک ابی رنگ باید روی سرویسی باشد که ایجاد کرده اید

.

0011-vpn-haهم اکنون کار تمام هست و می توانید از اینرنت آزاد و بدون فیلتر خود لذت ببرید.

.

برای خرید vpn mobile کلیک کنید